True
Talentenjacht.TV - TV kijken via internet, de beste Talentenjacht tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Podcast.NL   Contact   Privacy & Cookies  

Nederland zingt op zondag - Alle afleveringen
Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 21

Voorganger Almatine Leene stil bij de woorden uit het bekende lied Samen in de naam van Jezus. Wat betekent het nu precies dat 'Gods Geest ons elkaar laat verstaan'? En wat is er voor nodig om de ander echt de begrijpen? Verder klinken er pinksterliederen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 20

Door voor iemand te bidden kun je iets van Gods liefde laten zien aan de ander. Het gebed dat Jezus ons leerde, is het Onzevader. Jurjen ten Brinke vertelt hoe we door het bidden van deze woorden hoopvol uit mogen kijken naar de groei van het koninkrijk van God en de komst van de Heilige Geest. Ook legt hij uit hoe je kunt bidden voor mensen in je omgeving die Jezus nog niet kennen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 20

Leven in vrijheid is een groot goed. Het is iets om elke dag dankbaar voor te zijn, maar in een tijd waarin er zoveel in de wereld gebeurt, kan soms ook de vraag opkomen of we die vrijheid wel uitbundig mogen vieren. Ds. René de Reuver denkt hierover na aan de hand van het verhaal van Paulus en Silas, die in de gevangenis belandden. Hoe kan het dat zij zelfs op deze plek een gevoel van vrijheid ervaarden? De liederen gaan over God als onze Bevrijder.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 19

Voorganger Jurjen ten Brinke staat stil bij Psalm 22. Aan het begin van deze psalm roept David het uit naar God, maar later verandert er iets bij hem. Soms zit je zelf vast en weet je niet welke richting je in het leven op moet gaan. Wat is de goede keuze, wat is de juiste weg? God is groter dan onze vragen en dan onze zorgen. Hoe dat zit legt Jurjen uit aan de hand van de psalm.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 18

Jezus die als een herder voor ons zorgt, is een beeld dat veel mensen van plaatjes in de kinderbijbel kennen, maar wat betekent Jezus als 'Goede Herder' nu echt en willen wij ons wel laten leiden door Hem? Het zijn vragen waar dr. Ilse Visser over nadenkt. Ook klinken er liederen over Jezus als herder in ons leven.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 17

Het is een bekend verhaal uit de Bijbel, de vermenigvuldiging van vijf broden en twee vissen, waardoor een menigte van vele duizenden mensen voldoende te eten had. Ook al ken je een verhaal al, het kan zomaar zijn dat je er ineens toch iets nieuws in ontdekt. Spreektrainer Paulien Vervoorn vertelt hier meer over. Ook klinken er liederen over de wonderen die God doet.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 16

Ds. René de Reuver spreekt over een van de leerlingen van Jezus: Tomas. In de volksmond werd hij ook wel de ongelovige Tomas genoemd, omdat hij het lastig vond te geloven dat Jezus was opgestaan uit de dood. Daar kwam hij eerlijk voor uit, maar hoe ongelovig was deze Tomas eigenlijk?Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 15

Voordat Hij stierf, had Jezus meerdere keren aan zijn leerlingen verteld dat hij op de derde dag zou opstaan. Toch leken zij dit haast vergeten te zijn. Het was voor hen waarschijnlijk net zo onbegrijpelijk als dat het voor veel mensen vandaag de dag is. We mogen niet alleen geloven dat Jezus is opgestaan, we mogen ook weten dat Zijn opstanding van grote betekenis is voor het leven van nu. Voorganger Jurjen ten Brinke vertelt hierover. Verder klinken er ook veel bekende paasliederen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 14

Goede Vrijdag. Waarom heet deze dag eigenlijk zo, terwijl Jezus ondraaglijk heeft moeten lijden aan het kruis? Jurjen ten Brinke staat hierbij stil. De liederen die gezongen worden sluiten hierbij aan in de aanloop naar Pasen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 13

'Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.' Bekende woorden uit het Bijbelboek Marcus 11. Het zijn woorden die geroepen worden door de duizenden mensen die langs de kant staan als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Wat voor verwachtingen hadden deze mensen eigenlijk van Hem? Wat zijn de verwachtingen van Jezus in ons eigen leven? Ilse Visser deelt hier meer over in haar overdenking.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 12

In de wereld is er onrecht op grote schaal. In het Bijbelboek Jeremia 31 belooft God een nieuw begin. Niet zomaar, als bij toverslag, maar Hij wil zijn woorden van recht en gerechtigheid in de mens leggen. Hij schakelt dus mensen in. Hoe dit precies zit, legt ds. René de Reuver uit in zijn overdenking. Ook in de liederen komt dit thema naar voren.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 11

Preektrainer Paulien Vervoorn staat stil bij de Stille Week. In de tekst in Marcus 14 staat hoe bang Jezus is voor dat wat komen gaat. Toch geeft Hij zich over aan Gods wil, uit liefde voor ons.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 10

Spreker Gor Khatchikyan is in zijn vaderland Armenië. Vanaf een prachtige locatie in de bergen staat hij stil bij het thema Houd vol. Verder klinker er veel bekende samenzangliederen, waaronder een zeer speciale versie van het lied Hoe groot zijt Gij.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 9

Soms kan het donker zijn om ons heen, maar het licht van Gods grootheid, van Zijn liefde en vreugde overwint de duisternis. Hij komt met macht en majesteit! Krachtige woorden, waar dr. Almatine Leene bij stil staat. Ook klinken er liederen over Gods almacht.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 8

De vastentijd voor Pasen is begonnen: de voorbereiding op de kruisiging en opstanding van Jezus. Spreker Gor Khatchikyan vertelt het verhaal van Jezus, die veertig dagen doorbracht in de woestijn. Daaruit zijn vele lessen te trekken om de veertigdagentijd in te gaan. Ook klinken er passende liederen vanuit diverse kerken in Nederland.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 7

'Alles wat jullie gedaan hebben voor de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.' Deze passage uit Mattheüs 25 staat centraal in de overdenking van voorganger Jurjen ten Brinke. Ook klinken er veel samenzangliederen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 6

Genezing hoeft niet altijd lichamelijk te zijn, vertelt ds. Albert Jan Treur. Aan de hand van Marcus 1 in de Bijbel wordt duidelijk dat Jezus niet blijft wachten totdat mensen naar Hem toekomen, maar dat Hij zelf op weg gaat om mensen op te zoeken. Hij laat zien dat Hij regeert, zelfs over de grenzen van de dood heen. Dat geloven geeft genezing.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 5

Jezus of je leven!? Een vraag die christenen die te maken hebben met vervolging vanwege hun geloof in Jezus vaak horen. Toch kiezen zij, ook onder dreigende omstandigheden en met gevaar voor eigen leven, voor Hem. Hoe kunnen zij dit vol vertrouwen doen, als de prijs zo enorm hoog is? Simon Visser staat hierbij stil in zijn overdenking.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 4

Zondag 21 januari 2024 start de week van gebed. Het thema van 2024 is 'Heb God lief en je naaste als jezelf', gebaseerd op de tekst uit Lucas 10:27. Je kunt jezelf afvragen wie je naaste is, maar Jezus draait deze vraag om en zegt: 'Vraag jezelf af of je een goede naaste bent.' Jurjen ten Brinke deelt hierover meer in zijn overdenking. Ook is er samenzang.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 3

Het begrip roeping gaat vaak over iets bijzonders, zoals een predikant of zendeling. Ook in de Bijbel zijn er mensen die Gods stem horen en een speciale opdracht krijgen. Aan de hand van het verhaal van Samuel legt dr. Almatine Leene uit dat roeping niet alleen iets is voor enkelingen. Ook zonder eerst de stem van God heel duidelijk gehoord te hebben, zijn we allemaal geroepen om Gods Woord te verkondigen, in dat wat we zeggen en ook in dat wat we doen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 2

Wat zal het komende jaar brengen en hoe betrek je God daarbij? Soms denk je alles op eigen houtje te kunnen doen. Je hebt immers al de nodige ervaring in het leven. Toch is het goed om aan God te vragen: 'Hoe wilt U dat ik het doen zal?' Daarmee vraag je of God je de weg wil wijzen. Het is belangrijk om dan ook open te staan voor Zijn antwoord. Jurjen ten Brinke staat hier tijdens zijn overdenking bij stil. Ook klinken er mooie liederen die bij dit thema passen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 1

Als mensen zijn we klein en nietig. En er zijn misschien dingen die we niet goed gedaan hebben. Toch is het Gods verlangen om als Schepper zijn schepping te ontmoeten. Daarover gaat de overdenking van Gor Khatchikyan aan de hand van Openbaring 4:8 en Lucas 7:37 en 38.